Ms Phương: 0933.234.469 Mr Hà: 0902.601.560

Khách sạn Phương Nguyễn Trà Nóc Cần Thơ miễn phí 1 ngày đêm…

Ms Phương